UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st.tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-01-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. januar 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 6. december 2017 godkendes
3. Deltagelse af gæst til Folkeoplysningsudvalgets møde, onsdag, den 24. januar 2018
4. Beslutning om kompensation for det nedsatte deltagerantal på hold i varmtvandsbassin i 2018
5. Beslutning om indstilling af 1 repræsentant for foreningslivet til Holbæk Integrationsråd
6. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen
7. Beslutning om afholdelse af foredrag om Fremtidens foreningsliv
8. Drøftelse af nye handlingstiltag
9. Drøftelse af senioridrætsprojekt
10. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. januar 2018
11. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
12. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 24. januar 2018 godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 6. december 2017 godkendes

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 6. december 2017 godkendes

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 6. december 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Godkendt
3. Deltagelse af gæst til Folkeoplysningsudvalgets møde, onsdag, den 24. januar 2018

Deltagelse af gæst til Folkeoplysningsudvalgets møde, onsdag, den 24. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Orientering.

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at følgende gæst deltager i mødet:
 
 1. Kl. 16.30 – 16.45 – Maj Hafstrøm – orientering om persondataforordningen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Maj Hafstrøm gav en orientering om den nye lov fra EU – databeskyttelse – som træder i kraft i maj 2018.
 
Der vil blive afholdt 1 – 2 informationsaftner om databeskyttelse i nærmeste fremtid, men der afventes tilbagemelding fra DIF og DGI.
4. Beslutning om kompensation for det nedsatte deltagerantal på hold i varmtvandsbassin i 2018

Beslutning om kompensation for det nedsatte deltagerantal på hold i varmtvandsbassin i 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget beslutter, at der gives kompensation med op til 55.000 kr. for det nedsatte deltagerantal på hold i varmtvandsbassin i 2018.

Alternativ indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget beslutter, at der ikke gives dispensation for det nedsatte deltagerantal på hold i varmtvandsbassin og at de 55.000 kr. fordeles forholdsvis til samtlige aftenskoler til undervisning i 2018.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af lukning af varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus, har AOF Holbæk og LOF Holbæk flyttet deres varmtvandsundervisning til Ladegårdsskolen.
 
Varmtvandsbassinet på Ladegårdsskolen er mindre end bassinet på Holbæk Sygehus og det betyder, at de 2 aftenskoler kun kan have 4 kursister i vandet ad gangen, mod tidligere 6 kursister.
 
Dorte Mogensen har i e-mail af 16. januar 2018 ansøgt om kompensation igen i 2018 til AOF Holbæk og LOF Holbæk/Lejre.
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet at give:
 
År
Bevilget
Brugt
2016
100.000
46.158
2017
60.000
56.913
 
 Bevillingen er besluttet ud fra nedenstående udregning,
 
 
Kultur- og fritidssekretariatet har forhåndsafsat 55.000 kr. i budgetfordelingen til aftenskolerne i budget 2018.

Beskrivelse af alternativ indstilling
På baggrund af lukning af varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus, har AOF Holbæk og LOF Holbæk flyttet deres varmtvandsundervisning til Ladegårdsskolen.
 
Varmtvandsbassinet på Ladegårdsskolen er mindre end bassinet på Holbæk Sygehus og det betyder, at de 2 aftenskoler kun kan have 4 kursister i vandet ad gangen, mod tidligere 6 kursister.
 
Dorte Mogensen har i e-mail af 16. januar 2018 ansøgt om kompensation igen i 2018 til AOF Holbæk og LOF Holbæk/Lejre.
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet at give:
 
År
Bevilget
Brugt
2016
100.000
46.158
2017
60.000
56.913
 
 Bevillingen er besluttet ud fra nedenstående udregning,
 
 
Kultur- og fritidssekretariatet har forhåndsafsat 55.000 kr. i budgetfordelingen til aftenskolerne i budget 2018, som hvis Folkeoplysningsudvalget siger ja til denne indstilling, vil blive fordelt forholdsvis til samtlige aftenskoler til undervisning i 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Hovedindstillingen blev imødekommet.
5. Beslutning om indstilling af 1 repræsentant for foreningslivet til Holbæk Integrationsråd

Beslutning om indstilling af 1 repræsentant for foreningslivet til Holbæk Integrationsråd

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. indstiller 1 repræsentant for foreningslivet i Holbæk Kommune til Holbæk Integrationsråd.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Byråd har den 13. december 2017 besluttet, at Holbæk Kommune fortsætter med at have et integrationsråd i byrådsperioden 2018 – 2021.
 
Holbæk Byråd har ligeledes vedtaget et revideret kommissorium for integrationsrådet, og i dette kommissorium er nævnt, at integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 14 medlemmer med bopæl i kommunen. Op til 12 udpeges af Holbæk Byråd efter indstilling og 2 udpeges direkte af byrådet.
 
En af de 12 medlemmer – der udpeges af Holbæk Byråd – er en repræsentant for foreningslivet i Holbæk Kommune – som indstilles af Folkeoplysningsudvalget.
 
Der kan forventes 6 – 8 ordinære møder om året, og at de ligger efter kl. 17.00.
 
Medlemskab af integrationsrådet er ulønnet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Margrethe Bjerre fra Folkeoplysningsudvalget indstilles som repræsentant fra foreningslivet i Holbæk Kommune til Holbæk Integrationsråd.


caseno12-44949_#4398375_v1_henvendelse om, at holbæk kommune fortsætter med integrationsråd og at folkeoplysningsudvalget skal .pdf
caseno12-44949_#4398348_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune - revideret i december 2017 og godkendt af holbæ.pdf

Bilag

Henvendelse om, at Holbæk Kommune fortsætter med integrationsråd og at Folkeoplysningsudvalget skal indstille en repræsentant
Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune - revideret i december 2017 og godkendt af Holbæk Byråd 13.12.2017


6. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 24.800 kr. til Petanque Holbæk


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.
 
Petanque Holbæk
Foreningen Petanque Holbæk ønsker at etablere en helt ny 60+ afdeling, hvor de vil tilbyde nye medlemmer muligheden for at lære petanque. Samtidig vil de tilbyde de nye seniormedlemmer et stort socialt netværk, motion og muligheden for at deltage i en idræt, der kræver stor koncentration. Foreningen lægger vægt på, at petanque er velegnet for begge køn, og at det kan spilles også af deltagere med lette handicap.
 
Foreningen ønsker bl.a. at indkøbe 12 nye sæt udlånskugler til de nye medlemmer. Det er oplyst, at foreningen i forvejen har 3-4 sæt udlånskugler, men at de ønsker at indkøbe ekstra sæt i forskellige størrelser og vægt til nye medlemmer, der efterfølgende selv skal købe deres egne kugler.
 
Medlemssammensætning i Petanque Holbæk er således:
 
 
2015
2016
2017
0-12 år
0
3
3
13-18 år
0
0
0
19-24 år
0
0
0
25-49 år
 
 
11*
50-59 år
 
 
11*
25-59 år
13
17
 
60+ år
20
18
25
Total
33
38
50
* anslået
 
Rekrutteringen af nye medlemmer foregår via annoncering i Nordvestnyt og By & Land.
 
Til formålet ønsker foreningen at søge om støtte til hele etableringsfasen. De søger derfor om 24.800 kr. fra 60+ foreningspuljen. Budgettet ses som bilag til dagsordenen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til
kriterierne.


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 24.800 kr. til ansøgeren og deres aktiviteter.
 
Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der hidtil i 2018 ikke er bevilget noget. Der er pt. 150.000 kr. tilbage i puljen samt evt. uforbrugte midler fra 2017, der kan overføres.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet Folkeoplysningsudvalget ikke kan se, at projektet kan tiltrække nye medlemmer i forhold til eksisterende aktiviteter.
 
Folkeoplysningsudvalget imødeser gerne en ny ansøgning omkring etablering af ”60+ Olympiade”, hvor andre foreninger er inddraget i 2019.


caseno16-6253_#4411350_v1_petanque holbæk - etablering af 60plus afdeling.pdf

Bilag

Petanque Holbæk - Etablering af 60plus afdeling


7. Beslutning om afholdelse af foredrag om Fremtidens foreningsliv

Beslutning om afholdelse af foredrag om Fremtidens foreningsliv

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget beslutter at bevilge 4.500 kr. fra Kursuspuljen til at afholde et foredrag og paneldebat med Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet med temaet Fremtidens foreningsliv


Beskrivelse af sagen
I starten af 2017 besluttede Folkeoplysningsudvalget at afholde et valgmøde i forbindelse med Kommunalvalg 2017. I forbindelse med denne beslutning blev det samtidig besluttet at afholde et foredrag med et tema, der sætter fokus på foreningslivet i fremtiden.
 
Der er efterfølgende indgået en aftale med professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet om at afholde et foredrag med temaet Fremtidens foreningsliv onsdag 7. marts 2018 kl. 19-21 i Holbæk.
 
Foredraget sætter fokus på foreningslivets muligheder, udfordringer og egenskaber i fremtiden.
 
Efter foredraget deltager Bjarne Ibsen i en paneldebat, hvor også repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og det lokale foreningsliv får mulighed for at drøfte de pointer, der drages frem i foredraget.
 
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge 4.500 kr. fra Kursuspuljen til at afholde foredraget og paneldebatten:
 
Honorar, Bjarne Ibsen
3.000 kr.
Kørsel, Bjarne Ibsen
500 kr.
Kaffe, te, vand til deltagerne
500 kr.
Markedsføring
500 kr.
Total
4.500 kr.
 
Understøttelse af Strategi- og handlingsplan 2017-2018
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at
udvalget gennemfører årlige dialogmøder med repræsentanter for idrætsforeningerne, aftenskolerne samt de øvrige folkeoplysende foreninger.


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge 4.500 kr. til foredraget og paneldebatten.
 
Beløbet finansieres af Kursuspuljen, hvorfra der hidtil i 2018 ikke er bevilget noget. Der er pt. 100.183 kr. tilbage i puljen samt evt. uforbrugte midler fra 2017, der kan overføres.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Indstillingen imødekommes.
8. Drøftelse af nye handlingstiltag

Drøftelse af nye handlingstiltag

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter mulige handlingstiltag baseret på udvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres seneste møde, hvilke punkter i Strategi- og handlingsplan 2017-2018, der skal arbejdes videre for at opnå en opfyldelse af disse.
 
Følgende punkter i planen blev defineret:
 
På baggrund af oplysningen i Årsrapport 2016 om, at der er kommet ca. 2.000 nye medlemmer i de øvrige frivillige foreninger, ønsker Folkeoplysningsudvalget at sætte fokus på foreningernes generelle PR-arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at udbyde kurser for frivillige foreninger, hvor der sættes fokus på PR-arbejdet i foreningslivet.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde dialogmøder med deres respektive bagland (aftenskoler, idrætsforeninger, øvrige foreninger).
 
I lighed med den opsøgende indsats, der gennem de seneste to år har været ført for at sætte fokus på 60+ foreningspuljen, skal der sættes ekstra fokus på Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje. Kampagner, der sætter fokus på muligheder for at søge midler i puljen, iværksættes via elektroniske medier, sociale medier og personlige netværk blandt udvalgets medlemmer.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at indgår i partnerskaber med udvalgte partnere for på den måde at søge indflydelse på de helhedsplaner for de udsatte boligområder, der er under udarbejdelse. Indflydelsen kan sætte fokus på de positive virkninger, der opnås via fællesskaberne i det frivillige foreningsliv.
 
Folkeoplysningsudvalget drøfter konkrete indsatser, der medvirker til opfyldelse af de udvalgte fokuspunkter i Strategi- og handlingsplan 2017-2018.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Drøftet og Folkeoplysningsudvalget ønsker følgende handlingstiltag:
 
1.1.1. – dataemner:
 • Undersøgelse af, om fodboldklubber – der har fået kunstgræsbaner – har de fået flere medlemmer.
 • Undersøgelse af faktiske effekter af bevilgede midler.
 • Undersøgelse af medlemsudvikling opgjort på lokalområder for 2018 og 2019, for at se, om Holbæk Sportsby har ændret på medlemstallene i lokalområderne.
 • Undersøgelse af, hvor mange nye medlemmer der er kommet i foreningerne i 2017.
 • Trivsel i foreningerne.
 
1.3.1. – dialogmøder:
 • Der afholdes møde om Fremtidens foreninger den 7. marts 2018.
 • Der vil blive afholdt 1 – 2 informationsaftner om databeskyttelse i nærmeste fremtid.
 • Der afholdes valg til Folkeoplysningsudvalget i efteråret – der kommer en tidsplan for hvordan valghandling skal foregå på næste Folkeoplysningsudvalg. Der udarbejdes allerede nu en pjece/folder om valg til folkeoplysningsudvalget.
 
2.3.1. – Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje:
· Der er allerede lavet film om puljer og denne mulighed kunne bruges til flere tiltag. Desuden øget brug af sociale medier.
· Folkeoplysningsudvalget imødeser ansøgning fra Petanque Holbæk omkring etablering af ”60+ Olympiade”, hvor andre foreninger er inddraget i 2019.
· Folkeoplysningsudvalget vil forsøge at få taletid på fremtidige møder, hvor man kunne fortælle om puljen.
 
3.2.1. – Partnerskaber og samarbejder:
 • ”60+ Olympiade” på tværs af foreningerne.
 • Arbejde målrettet med 60+ foreningspuljen
 • Havnepuljen.
 • Sidesporet/UngHolbæk er i gang med et E-sport’s arrangement på havnen.
· Ildsjæle er i gang med et projekt om en Holbæk/Hørby færgedrift.
· Ungdomsbyrådets arrangement ved Biografen, det ville FOU gerne have været med på.


caseno13-47347_#4411428_v1_folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018.pdf

Bilag

Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018


9. Drøftelse af senioridrætsprojekt

Drøftelse af senioridrætsprojekt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter anvendelsen af den tidligere bevilling på 200.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje til et partnerskab for at få flere aktive seniorer


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 13. september 2017 at bevilge 200.000 kr. til et partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland med formålet af få flere aktive seniorer. Samme partnerskab var til behandling i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, hvor der ikke var flertal for at indgå i partnerskabet.
 
Efterfølgende har Kultur- og Fritidssekretariatet ført drøftelser med DGI Midt- og Vestsjælland om andre muligheder for samarbejde om senioridræt og -motion.
 
Disse drøftelser har mundet ud i et potentielt projekt: Holbæk Ældre Motion. Projektet har til formål at understøtte nye og/eller eksisterende foreningers oprettelse af særlige motionstilbud for seniorer i alderen 60+ år.
 
Holbæk Ældre Motion skal ses som et netværk af foreninger, der hver især tilbyder forskellige senioraktiviteter. Men det skal også ses som et samlet tilbud om aktivitetsmuligheder for seniorer på tværs af aktivitetsformer og lokalområder.
 
Et vigtigt element i Holbæk Ældre Motion er det sociale, der skal vægtes højt for at give en differentieret pallette af tilbud til seniorer i Holbæk Kommune.
 
Folkeoplysningsudvalget drøfter om de ønsker at støtte op om projektet og tage teten i forhold til at understøtte udbredte motionstilbud for seniorer i kommunen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Jens Albagaard fortalte om, at den partnerskabsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland om flere aktive seniorer, som Folkeoplysningsudvalget i sit møde den 13. september 2017 besluttede at bevilge 100.000 kr. til i 2017 og 100.000 kr. i 2018, er faldet til jorden, idet Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” ikke gav opbakning til projektet.
 
Kultur og fritid arbejder videre med et projekt i samarbejde med DGI om senioridræt og vil høre om Folkeoplysningsudvalget vil give en tilkendegivelse om, at de penge der blev bevilget til partnerskabsaftalen, kan bruges til det nye arbejde omkring senioridræt.
 
Folkeoplysningsudvalget syntes projektet er interessant og vil gerne have, at der arbejdes videre med dette.
 
Såfremt det ønskes, vil Dorte Mogensen vil gerne deltage i møder om projektet.
10. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. januar 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFFU’s seneste møde
 2. Orientering om møde om benyttelse og brugernes tilfredshed den 27. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Knabstrup Hallen – invitation kommer senere
 3. Løbende orientering om arealoptimering
 4. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 5. Status for Havnepuljen
 6. Nye godkendte foreninger
· Mødrehjælpens lokalforening i Holbæk – godkendt 18. januar 2018
 1. Ophørte foreninger
· Holbæk Arkæologiklub har i e-mail 18.12.2017 meddelt, at foreningen er nedlagt pr. 12.12.2017
 1. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt:
· 27.12.2017 – Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – December 2017
 1. FORA Magasinet – december 2017 – ligger til gennemsyn i Kultur- og fritidssekretariatet

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Ad. 1 – Der har endnu ikke været afholdt møde i det nye udvalg – Udvalget for Kultur og Fritid – som består af formand Ole Hansen, Morten Bjørn Nielsen, Solvej Pedersen, Steen Klink og Susanne Utoft. Det første møde afholdes mandag, den 29. januar 2018, hvor der kun er to punkter på, hvoraf det ene er omkring benyttelse af hallerne.
Ad. 2 – Orientering under ad. 1
Ad. 3 – Taget til efterretning
Ad. 4 – Taget til efterretning
Ad. 5 – Taget til efterretning
Ad. 6 – Taget til efterretning
Ad. 7 – Taget til efterretning
Ad. 8 – Taget til efterretning
Ad. 9 – Taget til efterretning
11. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Knud Seidelin – sæsonen kører med ca. 1.300 medlemmer, og der er gang i træningen til opvisningen i Stadionhallen den 17. marts 2018.
 
Henrik Dam – projektet i Regstrup kører godt, men der er i øjeblikket lidt udfordringer omkring ønske om opsætning af hegn eller hæk til nabo.
 
Lasse Larsen – Spejdersamrådet ses 5 – 6 gange om året, hvor der er stor tilslutning godt sammenhold. Der har været en stor tilgang af børn og det giver lidt problemer med at få ledere til at tage sig af børnene. Spejderstadion/Naturskolen – der er rigtig mange brugere af området, og der holder for mange biler på skovstierne.
 
Margrethe Bjerre – Jernløse Badmintonklub har fået forældre til at træde ind som hjælpetrænere og det går fint. Foreningen har fået stor medlemsfremgang.
12. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2018
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker mulighed for at hilse på det nye Udvalg for Kultur og Fritid.