UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

07-11-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-11-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 7. november 2017
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 13. september 2017
3. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i foråret 2018
4. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen
5. Beslutning om valg af hverdagsmestere 2017
6. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Jyderup Skateforening
7. Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2018
8. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. november 2017
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 7. november 2017

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag, den 7. november 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 25. oktober 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
Godkendt – dog blev mødet afholdt den 7. november 2017
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 13. september 2017

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 13. september 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 13. september 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
Godkendt
3. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i foråret 2018

Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i foråret 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets møderække for foråret 2018 fastlægges.

Beskrivelse af sagen
Kultur- og fritidssekretariatet foreslår følgende datoer:
 
 
 
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” har foreløbigt planlagt sine møder til:
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Møderækken godkendes
4. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 6.500 kr. til Tølløse Seniorbordtennis
 2. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 5.500 kr. til Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse
 3. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 25.850 kr. til Holbæk Kajak Klub
 4. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 8.495 kr. til Brugerrådet Aktivitetshuset Møllevang
 5. tager stilling til, hvorvidt der skal bevilges 841 kr. i tillæg til tidligere bevilling af 20. marts 2017 til Brugerrådet Åvang
 6. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 5.000 kr. til Holbæk SkiklubBeskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.
 
 
Tølløse Seniorbordtennisklub
Seniorbordtennisklubben ønsker at starte aktiviteten træning for nybegyndere med Boldrobot som en ny aktivitet i klubben. De regner med at starte aktiviteten 1. november i år.
 
Rekruttering af deltagere til aktiviteten sker via foreningens hjemmeside www.seniorbordtennis.dk, eksisterende netværk i klubben, åbent hus arrangementer, hjælp fra DGI, på nærliggende Aktiv Center, Ældresagen, mv.
 
Til formålet ønsker foreningen at søge om støtte til ”Boldrobot inkl. Tilbehør” – egnet lokale til opstilling forefindes. De søger derfor om 6.500 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Ansøger har tidligere modtaget støtte fra 60+ foreningspuljen til opstart af seniorbordtennis. Denne støtte har medført, at der startede 37 personer til seniorbordtennis, hvoraf de 33 ikke tidligere havde været motionsaktive. Alle 37 deltagere er fortsat efter opstarten.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.

Brugerrådet A-huset Tølløse

En gruppe aktive sy-damer ønsker at starte et sy-hold og dermed lokke flere aktive i gang. Det nye tilbud vil blive målrettet kvinder, uden mænd dog vil blive udelukket. De regner med at starte aktiviteten sidst i oktober i år.

Rekruttering af deltagere til aktiviteten sker via A-husets hjemmeside, opslag i A-huset, Aktivitetsvejledere, De aktive centres Facebook side, åbent hus arrangementer.
 
Til formålet ønsker Brugerrådet at søge om støtte til en brugervenlig ”Overlocker Symaskine”, som kan bruges af nye deltagere. De søger derfor om 5.500 kr. fra 60+ foreningspuljen.
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.

Holbæk Kajak Klub

Foreningen ønsker at reaktivere en gruppe ikke-aktive medlemmer, samt tiltrække flere medlemmer til gruppen af 60+ roere.

Ro-ergometeret skal motivere ikke-aktive og nye medlemmer til at holde sig i form hver uge om vinteren, for at kunne deltage længere tid som aktive om sommeren.
Rekruttering af deltagere til aktiviteten sker via foreningens hjemmeside og eksisterende netværk i klubben. Der er plan om et åbent hus arrangement til sommer.

Til formålet ønsker Kajak Klubben at søge om støtte til et ”Ro-ergometer”, som kan bruges af nye medlemmer og ikke-aktive roere. De søger derfor om 25.850 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet for 60+ målgruppen med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne. Ansøgningen fremsendes med oplysning om, at Holbæk Kajak Klub allerede er i besiddelse af 2 ”Ro-ergometre” i klubhuset, dog er det oplyst pr. telefon at disse er i dårlig stand og ikke indbyder 60+ målgruppen til at påbegynde den nye aktivitet.
 
Brugerrådet Aktiv Center Møllevang (St. Merløse)
Brugerrådet ønsker at motivere byens senior-mænd til at deltage i fysiske aktiviteter på Aktiv Center Møllevang. Under 10% af deltagerne i andre aktiviteter er mænd. Aktiviteterne består af aktiviteter på Motionslokalets udstyr, Bowls, Bordtennis, Dart, Billard og Jakkolo og foregår en fast ugentlig aften fra 19-20:30. Efter træning evalueres og drikkes kaffe. Opstart hurtigst muligt.

Rekruttering af deltagere til aktiviteten sker via opslag i Aktiv Center Møllevang, Aktivitetsvejledere, Facebook, Aktivitetsfolder, mv.
 
Til formålet ønsker Brugerrådet at søge om støtte til en ”Romaskine”, som en delaktivitet af de nye mandeaktiviteter. De søger derfor om 8.495 kr. fra 60+ foreningspuljen.
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.

Brugerrådet Åvang
Folkeoplysningsudvalget har på deres møde 29. marts 2017 behandlet ansøgning til 60+ foreningspuljen fra Brugerråd Åvang til indkøb af 2 bordtennisborde inkl. bat og bolde og et dartspil.  Folkeoplysningsudvalget har bevilget 7.445 kr. Prisen på det indkøbte udstyr blev 8.286 kr., hvorfor Brugerrådet Åvang søger om støtte til dækning af differencen på 841 kr.
 
Holbæk Skiklub
Bestyrelsen for Holbæk Skiklub ønsker at udbygge deres aktiviteter til nye medlemmer. De vil gerne kunne tiltrække flere medlemmer over 60+, gennem udvikling af cykel-aktiviteter som supplement til skigymnastik og skirejser.

”Cykelskole” foregår i dagtimerne og retter sig derfor især til personer over 60 år. Til formålet søger de om midler til at tilbyde en DGI træner, som skal hjælpe os til at blive bedre til trygt at kunne ’cykle i flok’ og ’ligge i læ’. De søger derfor om 5.000 kr. fra 60+ foreningspuljen.

Ansøgningen lever op til kriterierne.
 
Ansøger oplyser, at de ikke forventer at kunne tiltrække mange nye medlemmer, men at de i stedet vil aktivere de nuværende medlemmer med denne nye aktivitet. De vil dog forsøge at rekruttere gennem hjemmeside og Facebook.
 
Ansøgningen lever op til kriterierne.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 52.186 kr. til de fem ansøgere og deres aktiviteter.
 
Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der hidtil i 2017 er bevilget 105.409 kr. Der er pt. 84.591 kr. tilbage i forsøgspuljen 2016-2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Ad. 1 – der bevilges max. 6.500 kr. + moms til en boldrobot
Ad. 2 – der bevilges max. 5.500 kr. til overlocker
Ad. 3 – ansøgningen kan ikke imødekommes, idet der savnes en begrundelse for, hvordan der kan generes nye aktiviteter for 60+
Ad. 4 – der bevilges max. 8.495 kr. til en romaskine
Ad. 5 – der bevilges restbeløbet på kr. 841 kr.
Ad. 6 – ansøgningen kan ikke imødekommes, idet der savnes en begrundelse for at der kan generes nye 60+ medlemmer til cykeltræning i en skiklub


caseno16-6253_#4323413_v1_ansøgning - tølløse seniorbordtennis - boldrobot.pdf
caseno16-6253_#4323408_v1_ansøgning - holbæk kajak klub - roergometer.pdf
caseno16-6253_#4323386_v1_ansøgning - brugerrådet aktivitetshuset tølløse - symaskine.pdf
caseno16-6253_#4323372_v1_ansøgning - brugerrådet aktiv center møllevang.pdf
caseno16-6253_#4336376_v1_ansøgning - holbæk skiklub - cykelsommeraktivitet.pdf
caseno16-6253_#4336385_v1_oversigt over ansøgninger og evaluering - opdateret 18.10.2017.pdf
caseno16-6253_#4334672_v1_ansøgning om dækning af difference og handicap bus.msg

Bilag

Ansøgning - Tølløse Seniorbordtennis - Boldrobot
Ansøgning - Holbæk Kajak Klub - Roergometer
Ansøgning - Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse - Symaskine
Ansøgning - Brugerrådet Aktiv Center Møllevang
Ansøgning - Holbæk Skiklub - Cykelsommeraktivitet
Oversigt over ansøgninger og evaluering - Opdateret 18.10.2017
Ansøgning - Brugerrådet Åvang om dækning af difference og Handicap bus


5. Beslutning om valg af hverdagsmestere 2017

Beslutning om valg af hverdagsmestere 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget vælger 3 hverdagsmestre


Beskrivelse af sagen
I forbindelse med markeringen af ”Årets Mestre” der bygger på resultater, er der igangsat et nyt tiltag der skal hylle 3 ”hverdagsmestre”.
 
Fra den 17. oktober og frem til den 3. november 2017 har der været mulighed for at sende indstillinger via Holbæk Kommunes Facebookside.
 
Der er udarbejdet en præsentation til inspiration til facebooksiden. Præsentationen er ligeledes sendt ud til foreningernes kontaktpersoner i forbindelse med informationen om arrangementet ”Årets Mestre” på Elværket den 14. december 2017.
 
Kriterierne der indstilles efter er:
 
- ”Hverdagsmesteren” har udmærket sig/gjort sig bemærket i sit lokalområde.
- ”Hverdagsmesteren” gør en forskel og virker som en inspirationskilde for en gruppe borgere eller en forening.
- ”Hverdagsmesteren” har stor passion for foreningens/gruppens formål og yder gerne lige lidt ekstra.
- ”Hverdagsmesteren” gør en stor indsats uden at fremhæve sig selv.
 
Efter den 3. november 2017 vil der blive udarbejdet oversigt over 9 kandidater til årets ”hverdagsmestre”, hvor Folkeoplysningsudvalget vælger 3.
 
De valgte ”hverdagsmestre” vil blive hyllet og video-præsenteret den 14. december 2017.
 
Kandidaterne til årets ”hverdagsmestre” vil Folkeoplysningsudvalget få tilsendt i et særskilt lukket bilag.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Folkeoplysningsudvalget gennemgik de 9 kandidater og udvalgte 3 hverdagsmestre, som offentliggøres den 14. december 2017 på Elværket i Holbæk.
6. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Jyderup Skateforening

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje - Jyderup Skateforening

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget har stilling til, om tidligere bevilling på 20.625 kr. kan forlænges til 30. juni 2018

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget besluttede i sit møde den 12. december 2016, at yde Jyderup Skateforening et tilskud på 20.625 kr. til foreningens åbningsfest, fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, mod en forventning om, at Folkeoplysningsudvalgets støtte synliggøres. Af bevilling fremgår det, at aktiviteten skal være afholdt senest 31.12.2017.
 
Imidlertid er Jyderup Skateforening blevet forsinket med banen, og foreningen ønsker ikke – da vejret kan komme i vejen – at holde åbningsfesten i december 2017.
 
Jyderup Skateforening ansøger derfor Folkeoplysningsudvalget om, at få bevillingen forlænget frem til 30. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser
Da beløbet er afsat til Jyderup Skateforening, skal bevillingen blot overføres til 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Forlængelsen til 30. juni 2018 godkendes.
7. Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2018

Drøftelse af udkast til Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2018

Sagsgang og sagstype
 
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelse
 

 

Indstilling
 
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget gennemgår og drøfter Administrationsgrundlaget for Kultur- og Fritidsområdet for 2018.

Beskrivelse af sagen
 
Administrationsgrundlaget er den konkrete udmøntning af, hvorledes ressourcer som lokaler, puljemidler med mere udmøntes. Det handler eksempelvis om principper for uddeling af puljer til foreninger og om principper for fordeling af tider i vores sportshaller. Denne regulering sker i et administrationsgrundlag.
 
Administrationsgrundlaget skal også ses og forstås i sammenhæng med den nye kultur- og fritidspolitik i Holbæk Kommune. Her betragter vi kultur som ”investeringer” i vores kerneopgaver. Kunst, kultur og idrætslivet er rodfæstet i menneskets vilkår. Det aktive, kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der gør os til reflekterende borgere i et demokratisk samfund. Det skaber grobund for fællesskaber, der åbner sig mod nye målgrupper – som fx når teater skaber bedre trivsel i skolen, musik spreder livsmod på plejecentret eller fodbold får nye borgere til at føle sig hjemme.
 
En gang årligt bliver Administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk.
 
I udkast til Administrationsgrundlag for 2018, er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger, der helt skal fjernes (markeret med rødt).
 
Nogle af de væsentlige ændringer er
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Folkeoplysningsudvalget bakker op om ”Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2018” – dog med disse bemærkninger:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget ønsker, at Udvalget ”Kultur, fritid og fællesskab” skal arbejde videre med, at det nye lovkrav i folkeoplysningsloven – om offentliggørelse af årsregnskab bør udvides til alle typer foreninger der modtaget tilskud fra Holbæk Kommune, idet der bør være lighed for alle foreninger
 
 1. Side 14 – pkt. 4.4 Takster for udlejning af lokaler – der skal de 200 kr. rettes til KL’s takst for 2018 på 266,98 kr.
 
 1. Pkt. 6.10 – Aktivitetspulje til Holbæk Havn – Folkeoplysningsudvalget anmoder om at få lov til at administrere denne pulje i lighed med 60+ puljen, idet Folkeoplysningsudvalget har formået at få over 104 borgere i gang inden for 6 forskellige aktiviteter i 60+ puljen i 2016 og 2017.


caseno11-60399_#4349919_v1_forslag til administrationsgrundlag for kultur og fritid 2018.pdf

Bilag

Forslag til Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2018


8. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område

Orientering om regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalgets område

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Efterretning.

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. folkeoplysningsudvalget tager regnskabet for 2016 for folkeoplysningsudvalgets område til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik omkring Folkeoplysningsudvalget står, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af general betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder evaluering af regnskab for området.
 
Folkeoplysningsudvalget meddelte i mødet det 7. september 2016, at der fremover kun ønskes 5 budgetår på skemaerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-09-2017
 
Udsat til næste møde

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Taget til efterretning


caseno12-108182_#4265376_v1_regnskab 2016 og budget 2017 for aftenskoleområdet.pdf
caseno12-108182_#4265379_v1_regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalget.pdf
caseno12-108182_#4298396_v1_regnskab 2016 - andre foreninger.pdf

Bilag

Regnskab 2016 og budget 2017 for aftenskoleområdet
Regnskab 2016 og budget 2017 - folkeoplysningsudvalget
Regnskab 2016 - andre foreninger


9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. november 2017

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. november 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFFU’s seneste møde.
 2. Løbende orientering om arealoptimering.
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018.
 4. Status på Årsrapport 2016.
 5. Nye godkendte foreninger
· Ingen nye
 1. Ophørte foreninger
· Holbæk Fodboldklub 88 – ringet 31.10.2016 og meddelt, at foreningen er lukket ned. Lovet at det ville komme skriftligt, men har aldrig modtaget noget.
· NOK – Foreningen for overvægtige – frivillig forening – meddelt i e-mail af 24.10.2017
 1. Diverse invitationer m.v., som er udsendt:
· Invitation til dialogmøde for kampsportsforeninger den 3. oktober 2017 – vedhæftet
· Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – september 2017 – udsendt 27.09.2017
· FORA Magasinet – oktober 2017 – ligger til gennemsyn i Kultur og Fritid
· Invitation til Valgmøde, tirsdag, den 7. november 2017 kl. 19 – 21 – udsendt 19.10.2017 + 20.10.2017

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Ad. 1 – Brian W. Ahlquist orienterede fra KFFU’s seneste møde
Ad. 2 – Kultur og Fritid, og Frivillighedscentret flytter 4. december 2017 til Rådhuspladsen 1, st., Holbæk (tidligere politistation) det gamle Rådhus.
Ad. 3 – Taget til efterretning
Ad. 4 – Årsrapport 2016 kommer på Folkeoplysningsudvalgets næste møde
Ad. 5 – Taget til efterretning
Ad. 6 – Taget til efterretning
Ad. 7 – Taget til efterretning


caseno12-111774_#4306918_v1_invitation til dialogmøde for kampsportsforeninger 3.10.2017.pdf

Bilag

Invitation til dialogmøde for kampsportsforeninger 3.10.2017


10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Niels Weinreich meddeler, at han træder ud af Folkeoplysningsudvalget.
 
Han opfordrer Folkeoplysningsudvalget til at få afklaring på, hvor i organisationen ”Råd og nævn” er.
11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2017
 
Intet