UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.10, Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

21-06-2017 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 21. juni 2017
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 29. marts 2017
3. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen (bekræftelse)
4. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen
5. Beslutning om mandat til forhandling om støtte til samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland
6. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2017
7. Skærpelse af persondatalovgivningen
8. Orientering om annullering af udbetaling fra puljer i resten af 2017
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. juni 2017
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 21. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 21. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Beslutningssag.
 


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 21. juni 2017 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 29. marts 2017

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 29. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 29.marts 2017 godkendes.Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Godkendt.
3. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen (bekræftelse)

Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen (bekræftelse)

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 16.200 kr. til Brugerrådet Tuse Aktiv Center
 2. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 15.000 kr. til Grønt Råd Holbæk
 3. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 4.000 kr. til Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.
 
Brugerrådet Aktiv Center Tuse
Brugerrådet ønsker at blive certificeret til Senioridrætscenter og samtidig starte bedstevolley og hjernetræning som nye aktiviteter i Aktiv Center Tuse. Projektet er et pilotprojekt for kommende certificeringer i Holbæk Kommune.
 
Certificering som Senioridrætscenter sker i samarbejde med Dansk Arbejder Idræt og DGI Midt- og Vestsjælland, der har ekspertisen til dette. En del af certificeringen går ud på at kortlægge de nuværende aktiviteter på centeret samt potentielle samarbejdsmuligheder om fremtidige aktiviteter sammen andre lokale foreninger og kræfter. Visse organisatoriske ændringer i Holbæk Kommune har gjort, at Brugerrådet på Aktiv Center Tuse nu har endnu mere brug for denne kortlægning, så centeret kan tilbyde mange aktiviteter til brugerne fremover.
 
Rekruttering af deltagere til aktiviteten et sket ved møde mellem Brugerrådet og DAI/DGI, oplæg på Brugerrådsfesten 21. april samt opslag på Aktiv Centeret. Kommende aktiviteter vil være opslag på infoskærm i Tuse Dagli’ Brugs og via Tuse Lokalforums hjemmeside og Facebook-side. Andelen af ældre i Tuse vil i de kommende år stige kraftigt, så der er brug for flere, nye aktiviteter i lokalområdet.
 
Brugerrådet vil afholde en aktivitetsdag 8. juni, hvor nye aktiviteter introduceres og hvor certificeringen gennemføres.
 
Til formålet indgår udgifter til certificeringsafgift til DAI/DGI, event og udstyr. De søger derfor om 16.200 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.
 
Grønt Råd Holbæk
Foreningen ønsker at forestå etablering af et udendørs Motions- og Mødested på Holbæk Fælled som ny aktivitet for alle, der kommer på Holbæk Fælled. Stedet vil være åbent alle ugens dage og fungere som naturligt samlingssted for alle med ærinde på Fælleden. Målgruppen 60+ kommer fra det nærliggende plejecenter Samsøvej, som er medaktør i projektet. De regner med at indvielse omkring september 2017, når finansieringen er på plads.
 
Motions- og Mødestedets kommende deltagere/brugere i aktiviteten vil blive oplyst via Multihusets hjemmeside, Facebook, Holbæk Kommunes hjemmeside og med involvering af nærliggende plejecenter Samsøvej. Desuden vil alle brugere af Holbæk Fælled være naturlige, potentielle deltagere i aktiviteten, da det er en udendørs, frit beliggende og tilgængelig aktivitet.
 
Til formålet ønsker Grønt Råd Holbæk at søge om støtte til 60+ målgruppen i projektet. 60+ brugerne kommer typisk fra nuværende brugere af Holbæk Fælled og primært fra nærliggende plejecenter Samsøvej. De søger om 15.000 kr. fra 60+ foreningspuljen. Til orientering udgør den fulde finansieringsplan 784.000 kr. for hele projektet.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til
kriterierne.
 
Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse
Brugerrådet ønsker at starte bridge som ny aktivitet i Aktivitetshuset i Tølløse. De regner med at starte aktiviteten 5. september i år.
 
Rekruttering af deltagere til aktiviteten sker via brugerrådet, opslag på Aktiv Centeret, Aktivitetshusets egen hjemmeside samt omdeling af sedler.
 
Til formålet ønsker brugerrådet at søge om støtte til meldekasser, kort, love, mm. – lokale og borde forefindes. De søger derfor om 4.000 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til
kriterierne.

Bekræftelse af bevillinger
Alle tre ansøgninger er blevet behandlet pr. e-mail af Folkeoplysningsudvalget og disse beslutninger skal derfor bekræftes på mødet:

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 35.200 kr. til de tre ansøgere og deres aktiviteter.
 
Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der hidtil er bevilget 72.509 kr. Der er derfor 127.491 kr. tilbage i puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Godkendt.


caseno16-6253_#4193823_v1_ansøgning fra brugerrådet tuse aktiv center.pdf
caseno16-6253_#4193838_v1_ansøgning fra grønt råd holbæk.pdf
caseno16-6253_#4193851_v1_ansøgning fra brugerrådet aktivitetshuset tølløse.pdf
caseno16-6253_#4194063_v1_oversigt over ansøgninger og evaluering - opdateret 3.5.2017.pdf

Bilag

Ansøgning fra Brugerrådet Tuse Aktiv Center
Ansøgning fra Grønt Råd Holbæk
Ansøgning fra Brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse
Oversigt over ansøgninger og evaluering - Opdateret 3.5.2017


4. Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevillinger fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 68.200 kr. til Holbæk Karate-Do
 2. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 2.100 kr. til Ældre Sagen Tornved Svinninge
 3. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 7.600 kr. til Ældre Sagen Tølløse
 4. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 998 kr. til Brugerrådet Aktiv Center Møllevang


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.
 
Holbæk Karate-Do
Foreningen ønsker at starte et karatehold for ældre i alderen 60+ år. Holdet skal køre på fredage kl. 10-11 og efterfølges af fælles kaffe. Tilbuddet vil være gratis de første ti gange, hvorefter deltagerne skal melde sig ind i foreningen.
 
Det er foreningens håb at de ældre deltagere integreres i foreningen på lige fod med de andre medlemmer. På sigt ønsker foreningen at oprette en madklub for de ældre deltagere efter karateholdet.
 
Til formålet ønsker de at indkøbe måtter og bolde, så deltagerne kan undgå skader på deres betongulv. De har i forvejen ingen måtter til dette. De søger derfor om 68.200 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.
 
Ældre Sagen Svinninge Tornved
Foreningen ønsker at starte bordtennis for seniorer som ny aktivitet. Aktiviteten skal afvikles hver onsdag kl. 14-16 i Jyderup, hvor der i forvejen er bordtennisbord, som de kan låne.
 
Til formålet ønsker de at indkøb bolde, bat og net. De søger derfor om 2.100 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.
 
Ældre Sagen Tølløse
Foreningen ønsker at starte et projekt med fællesspisning for seniorer i Aktivitetshuset Tølløse. Formålet er at bringe seniorer sammen med spisning som fællesskabet – og samtidig bekæmpe ensomhed. De frivillige, der tilknyttet projektet, får til opgave at ledsage og evt. køre deltagerne til fællesspisningerne. Det er planen, at projektet starter efter sommerferien og at fællesspisningerne holdes hver 14. dag.
 
Rekruttering af deltagere til fællesspisningerne sker via omdeling af invitationer i boligområder med mange seniorer, annoncering og via hjemmesygeplejersker og -pleje.
 
Til formålet ønsker de at fremstille invitationer, indrykke annoncer og sørge for forplejning til de frivillige. De søger derfor om 7.600 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.
 
Brugerrådet Aktiv Center Møllevang
Brugerrådet ønsker at fremstille deres aktivitetskalender i en anden software end den, de anvender i dag. Deres arbejde med fremstilling besværliggøres med den aktuelt valgte løsning, og de ønsker derfor at opgradere deres software til noget mere moderne.
 
Til formålet ønsker de at indkøbe Microsoft Publisher 2013. De søger derfor om 998 kr. fra 60+ foreningspuljen.
 
Der er ikke tale om en ny aktivitet – og ikke med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor ikke op til kriterierne.


Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 78.898 kr. til de to ansøgere og deres aktiviteter.
 
Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der hidtil i år er bevilget 73.509 kr. Der er derfor 104.491 kr. tilbage i puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Ad 1) Holbæk Karate-Do
Afslag. Kultur- og Fritidssekretariat er ansøger behjælpelig med at finde alternative faciliteter til aktiviteten.
 
Ad 2) Ældre Sagen Tornved Svinninge
Godkendt.
 
Ad 3) Ældre Sagen Tølløse
Godkendt. Folkeoplysningsudvalget har en klar forventning om, at projektet fortsætter efter opstartsfasen.
 
Ad 4) Brugerrådet Aktiv Center Møllevang
Afslag.


caseno16-6253_#4225712_v1_ansøgning - ældre sagen tølløse.pdf
caseno16-6253_#4225703_v1_oversigt over ansøgninger og evaluering - opdateret 9.6.2017.pdf
caseno16-6253_#4225606_v1_ansøgning - brugerrådet aktiv center møllevang.pdf
caseno16-6253_#4225581_v1_ansøgning - ældre sagen tornved svinninge.pdf
caseno16-6253_#4225563_v1_ansøgning - holbæk karate-do.pdf
caseno16-6253_#4228452_v1_oversigt over typer af aktiviteter - opdateret 12.6.2017.pdf
caseno16-6253_#4228725_v1_puljeoversigt 2017 - opdateret 2017-06-13.pdf

Bilag

Ansøgning - Ældre Sagen Tølløse
Oversigt over ansøgninger og evaluering - Opdateret 9.6.2017
Ansøgning - Brugerrådet Aktiv Center Møllevang
Ansøgning - Ældre Sagen Tornved Svinninge
Ansøgning - Holbæk Karate-Do
Oversigt over typer af aktiviteter - Opdateret 12.6.2017
Puljeoversigt 2017 - opdateret 2017-06-13


5. Beslutning om mandat til forhandling om støtte til samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Beslutning om mandat til forhandling om støtte til samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget giver formanden og næstformanden mandat til at forhandle om økonomisk støtte til en fælles kommunal samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland samt fastsætter en økonomisk ramme for dette mandat


Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland har præsenteret et oplæg til et flerårigt samarbejde i perioden 2017-2020 med Holbæk Kommune. Samarbejdsaftalen er baseret på en lang række konkrete, fælles tiltag inden for disse områder:
 
- Bevæg dig for livet
o Senioridræt
o Jump4fun (overvægtige og udsatte børn)
o Outdoor
o Gadeidræt
o Kompetenceudvikling
- Holbæk Sportsby
- Events og aktiviteter på tværs
 
Mål i aftalen
I samarbejdsaftalen er der opsat en række konkrete mål om flere aktive borgere. Disse mål skal opnås i fællesskab med det frivillige foreningsliv og omfatter bl.a.:
- Der skal være 5% flere aktive i foreningerne i Holbæk Kommune ved udløbet af aftalen. Det svarer til 1.455 ny aktive borgere.
- Der skal være 1.000 nye motionsaktive borgere ved udløbet af aftalen.
 
Lokal forankring
Det er et vigtigt element i samarbejdsaftalen, at aktiviteterne er forankret i det lokale, frivillige foreningsliv. Derfor er samarbejdet med og støtten fra lokale foreninger af afgørende betydning.
 
Testcenteret på Stenhus Gymnasium indtænkes i samarbejdet som et middel til at dokumentere de forskellige indsatser i de mange aktiviteter, der skal gennemføres.
 
I kultur- og fritidspolitikken, der blev vedtaget i 2016, er der lagt vægt på, at indsatserne i politikken skal arbejde på tværs af kerneområderne i Holbæk Kommune. Denne samarbejdsaftale er et eksempel på en udmøntning af kultur- og fritidspolitikken, hvor der investeres i kultur- og fritidsaktiviteter og -tiltag på tværs af de kommunale skel.
 
Mandat
Folkeoplysningsudvalget kan give mandat til formanden og næstformanden til, på udvalgets vegne, at forhandle med bl.a. Ældrerådet om økonomisk støtte til den fælles kommunale samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland.


Økonomiske konsekvenser
Forudsætningen for at aftalen kan indgås er, at Holbæk Kommune samlet set bidrager økonomisk til samarbejdsaftalen med DGI Midt- og Vestsjælland med 400.000 kr. årligt i budgetårene 2018, 2019 og 2020.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Godkendt.
Formand og næstformand kan forhandle med Ældrerådet om støtte til projektet inden for en økonomisk ramme af 200.000 kr. Beløbet kan finansieres fra Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje.
Endelig aftale fremlægges på førstkommende udvalgsmøde til godkendelse.
6. Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2017

Beslutningssag om fastlæggelse af møderækken for Folkeoplysningsudvalgets møder i efteråret 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets møderække for efteråret 2017 fastlægges.


Beskrivelse af sagen
Kultur- og fritidssekretariatet foreslår følgende datoer:
 

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” har foreløbigt planlagt sine møder til:
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Godkendt med følgende rettelser:
•           Mødet i august flyttes til den 23.
•           Mødet i september flyttes til den 13.
7. Skærpelse af persondatalovgivningen

Skærpelse af persondatalovgivningen

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter muligheden for at hjælpe foreningerne med at forstå og leve op til den kommende skærpelse af persondatalovgivningen


Beskrivelse af sagen
Den 25. maj 2018 træder EU"s persondataforordning i kraft i alle medlemslande. Det betyder, at alt fra statslige organer til små foreninger skal leve op til en lang række skærpede krav til behandling af persondata og dokumentation.
 
De danske myndigheder har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilken præcis betydning det får for det frivillige danske foreningsliv, så det er endnu ikke muligt at give rådgivning til foreningerne om dette.
 
Folkeoplysningsudvalget vil på mødet drøfte, hvorledes vi på bedste vis kan rådgive foreningerne og gøre dem klar til at leve op til den nye, skærpede lovgivning, når den træder i kraft i 2018.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Folkeoplysningsudvalget ønsker at tilbyde målrettede kurser til foreningerne, når de danske myndigheder har implementeret den nye persondataforordning fra EU.
8. Orientering om annullering af udbetaling fra puljer i resten af 2017

Orientering om annullering af udbetaling fra puljer i resten af 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. orientering om annullering af udbetaling fra puljer på kultur- og fritidsområdet i resten af 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
På grund af kommunens pressede likviditet annulleres udbetalinger fra en række puljer på kultur- og fritidsområdet i resten af 2017. Det drejer sig om følgende puljer:
 
Ansøgere til de omfattede puljer, som allerede har modtaget tilsagnsskrivelse fra puljerne, berøres ikke. Ansøgere, hvis ansøgning ikke har været behandlet, er informeret om, at deres ansøgning ikke kan behandles, fordi udbetalingerne fra puljerne er annulleret i resten af 2017.
 
Folkeoplysningsudvalgets puljer er ikke berørt - dvs:
 
Ud over at de nævnte puljer sættes i bero, vil der ske yderligere justeringer at budget 2017, som dog ikke rammer aktiviteter.
 
Baggrunden for besparelsen er en beslutning i byrådet den 19. april 2017 i forbindelse med behandlingen af budgetrevision 1.
 
Fra 2018 forventer det, at der igen vil være mulighed for at ansøge til puljen.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Orienteringen taget til efterretning.
9. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. juni 2017

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFFU’s seneste møde.
 2. Løbende orientering om arealoptimering.
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018.
 4. Nye godkendte foreninger:
· Nye Borgerlige Holbæk – godkendt 6. april 2017
· Club Of Champions – godkendt 27. april 2017
 1. Ophørte foreninger:
 2. Diverse invitationer m.v. som er udsendt:
  • Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – april 2017 – udsendt 21.04.2017

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Ad 1)
Brian W. Ahlquist orienterede fra KFFU’s seneste møde.
 
Ad 2)
Intet nyt.
 
Ad 3)
Gennemgang af status. Udsendes sammen med referatet.
 
Ad 4)
Taget til efterretning.
Club Of Champions er en klub for radiostyrede modelbiler.
 
Ad 5)
Ingen.
 
Ad 6)
Taget til efterretning.
10. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Orientering.


Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Margrethe Bjerre var ude til åbningen af Krolf-banen i Kundby, hvor de fik en bevilling fra 60+ foreningspuljen.
 
Dorthe Mogensen har været til et møde i St. Merløse, hvor de efterspurgte lokale AOF-kurser. Disse er nu under oprettelse.
 
Holbæk Unge Byrum åbner fredag 30. juni på Filmtorvet kl. 12-16.
 
Valgmøde afholdes tirsdag 7. november kl. 19-21 på Elværket.
11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget.
 
Orientering.Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017
Den udsendte statistik om udviklingen i fodboldklubbernes medlemstal sammenlignet med de steder, hvor der er etableret kunstgræsbaner blev drøftet.
 
Den tidligere orientering om stramningen af Folkeoplysningsloven blev drøftet og udvalget blev oplyst om, at sekretariatet endnu ikke har udmøntet de tiltag, der er blevet besluttet. Udvalget vil blive involveret yderligere, når tiltagene skal udmøntes.