UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

17-08-2017 16:14:00

SLUTTIDSPUNKT

17-08-2017 18:15:00


PUNKTER

1. Beslutning om projektudvalgets endelige anbefalinger1. Beslutning om projektudvalgets endelige anbefalinger

Beslutning om projektudvalgets endelige anbefalinger

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Projektudvalget for Lokal Udvikling godkender sine anbefalinger i ’Styrk det lokale potentiale – Anbefalinger til udviklingen af fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune’.
  2. Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter, hvordan det ønsker at fremlægge anbefalingerne for hhv. byrådet og lokalområderne.
  3. Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter udgifter i forbindelse med publicering af anbefalingerne.  

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgets hovedopgave er, at give anbefalinger om fremtidens lokale udvikling. Anbefalingerne skal overgives til byrådet på temamødet d. 13. september og præsenteres for de lokale fora på en endnu ikke fastsat dato.
 
På udvalgets møde d. 29.6.2017 drøftende udvalget sine næsten færdige anbefalinger. Udvalgets kommentarer og forslag til justeringer er nu indarbejdet, ligesom der er tilføjet et forord, der tydeliggør baggrunden for udvalgets arbejde og præmisserne for anbefalingerne. På mødet gennemgås anbefalingerne og der lægges op til en kort drøftelse og at de godkendes i deres nuværende form.
 
På forrige møde udsatte udvalget sin drøftelse af sin ønsker til præsentationen for byrådet og de lokale fora. Sidstnævnte er der endnu ikke fastsat en dato for. På udvalgsmødet drøftes hvordan anbefalingerne ønskes publiceret og hvordan de kan præsenteres for hhv. byrådet og de lokale fora.