UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Dagsorden

STED

Lokal 0.13

STARTTIDSPUNKT

29-06-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-06-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse af projektudvalgets endelige anbefalinger
2. Orientering om hvordan udstykninger i lokalområderne planlægges1. Drøftelse af projektudvalgets endelige anbefalinger

Drøftelse af projektudvalgets endelige anbefalinger

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter de foreløbige anbefalinger til fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune.
 
  1. Projektudvalget for Lokal Udvikling drøfter hvordan det ønsker at fremlægge anbefalingerne for henholdsvis byrådet og lokalområderne.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgets hovedopgave er at give anbefalinger til byrådet om fremtidens lokale udvikling. Anbefalingerne skal overgives til byrådet på temamødet d. 13. september 2017.
 
På projektudvalgets møde den 14.3.17 drøftede udvalget et oplæg til sine overordnede anbefalinger og på mødet den 11.5.17 genoptog udvalget sine drøftelser af de nærmere anbefalinger inden for 6 opstillede temaer.
 
På baggrund af den seneste drøftelse har administrationen justeret en smule i temaerne og anbefalingerne. På mødet fremlægges den seneste version af anbefalingerne, der afsættes tid til at gennemgå indholdet og der tages en politisk drøftelse af anbefalinger inden for hvert tema.
 
På mødet tages også fat på en foreløbig drøftelse af udvalgets ønsker til præsentationen af sine anbefalinger for byrådet og for lokalområderne efterfølgende.
2. Orientering om hvordan udstykninger i lokalområderne planlægges

Orientering om hvordan udstykninger i lokalområderne planlægges

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 
 
  1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Lokalområderne ønsker at være attraktive bosætningssteder for ny tilflyttere. Derfor har mange lokalområder overfor Projektudvalget for Lokal Udvikling givet udtryk for at Holbæk Kommune bør tage initiativ til at udstykke flere områder til nye boliger.
 
Lotte Højgaard, afdelingsleder Plan og Åben Land, deltager på udvalgets møde og giver en indblik i hvordan planlægningen af nye udstykninger foregår og hvad der skal til for at nye udstykninger kan etableres i fremtiden.