UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

22-05-2017 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-05-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Orientering om den interne koordination af fælles-skaberindsatsen1. Orientering om den interne koordination af fælles-skaberindsatsen

Orientering om den interne koordination af fælles-skaberindsatsen

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag
Projektudvalget for Lokal Udvikling

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling orienteres om den fremtidige organisering af koordinatorfunktionen for fælles-skaberindsatsen. Funktionen overgår fra Ledelsessekretariatet til Kultur, Fritid og Borgerservice. Ændringerne er en følge af de seneste administrative besparelser.