UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

kantinen, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

12-08-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-08-2013 14:00:00


PUNKTER

156. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg, august 2013156. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg, august 2013

Sagsprocedure

 

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Hovedudvalg og Økonomiudvalg drøfter forskellige temaer og tiltag vedrørende budget 2014.

 

Alternativ indstilling


Formål

 
  1. At give Hovedudvalget og Økonomiudvalget mulighed for at drøfte temaer, tiltag og ønsker i forhold til budget 2014-2017 – med udgangspunkt i de dele af budgetudarbejdelsen, som vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

 
  1. At Hovedudvalg og Økonomiudvalg herigennem gensidigt inspirerer hinanden i forhold til budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Dialogmødet mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg indgår som en integreret del af budgetprocessen med det formål, at Hovedudvalg og Økonomiudvalg kan have en fælles drøftelse af de dele af budgetudarbejdelsen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

 

På mødet er der mulighed for konkret drøftelse af ønsker og bemærkninger til budgettet samt materialet til budgetseminar 2.

 

Drøftelserne vil ved dette dialogmøde tage udgangspunkt i:

  1. Budget 2014-2017

  2. Personalepolitik

  3. Resultater gennem forenkling og tillid

 
 

Den 8. august udsendes:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser