UDVALG

09-13 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-02-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2013 18:00:00


PUNKTER

37. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen37. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen

Sagsprocedure

 

Indstilling (1) vedr. tilskud til etablering af klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Indstilling (2) vedr. udlejning af areal til klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatreparken i Torbenlund Skov.

  2. Byrådet indgår 10-årig aftale om at udleje af areal i Torbenlund Skov til klatrepark.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Sidesporet har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatrepark på kommunalt areal, matr.nr. 1a, ladegården, Holbæk Jorder, beliggende Torbenlund Skov i Holbæk ved Holbæk Naturskole.

 

Der indgås en 10-årig lejeaftale mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune om leje af arealet, hvor klatreparken forslås etableret.

 

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 7. januar 2013 at forslag om etablering af klatrepark skulle sendes i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 12. januar 2013 om klatreparken.

 

Der er udsendt 98 høringsbrev til naboerne på følgende adresser:

Desuden er høringsbrev sendt til Dansk naturfredningsforening i Holbæk, Dansk Ornitologisk forening i Holbæk samt til Spejdernes Samråd, som har benyttelsesaftale for Spejderstadion ved Naturskolen, hvor klatreparken tænkes opført.

 

Der er indkommet 13 høringssvar ved høringsperiodens udløb:

 

Fra

Resume af høringssvar

Spejdernes Samråd

Positive for klatreparkens etablering.

Anbefaler dog udvidelse af parkeringspladser ved Ladegårdsalléen.

Der bør etableres toilet.

Endelig peger Samrådet på, at alle brugergrupper ligestilles ved anvendelsen af området – samt at aktiviteter i området gennemføres i gensiddig respekt for hinanden.

 

Sara Knabe Sørensen

Positiv for klatreparkens etablering og de muligheder den byder til aktivitet for forskellige borgergrupper.

Finn og Marianne Hansen

Mener ikke placeringen er god, men peger i stedet på Munkholmskoven. Frygter støjgener for naboer og dyrelivet. Endvidere peges på dårlige parkeringsforhold samt at Naturskolen ikke har faciliteter til at rumme en klatrepark.

Bodil Hjort og Johnny Bach Nielsen

Frygter støjgener for naboerne og forringet gensalgsværdi på naboejendomme.

Pia Krone Larsen

Mener det er et godt initiativ, men peger på, at der bør etableres bedre parkeringsforhold.

Sanne og Bent Møller

Mener det er en god ide. Dog pegers der på en anden placering i skoven samt etableres bedre parkering.

Kim Kjølsen Jensen

Frygter at en del af banen vil stå uskærmet således, at der bliver frit udsyn fra klatreparken til privat ejendom/have.

Birgit og Marianne Christensen

Frygter at en del af banen vil medføre støjgener på privatejendom.

Holbæk LMK

Roser projektet.

Ønsker flere parkeringspladser omkring Torbenlund Skov.

Lis og Niels Olsen

Frygter støjgener for naboer og dyreliv.

Henrik Nielsen

Positiv for etablering af klatrepark som kan medvirke til at trække flere unge ud i naturen.

Beboere i ejendommen Ladegårdsalleén 5B

Hilser initiativet velkommen.

Torben Nørskov Pedersen

Utilfreds med annoncering af borgermøde om klatrepark på 3-4 dages varsel.

Efterlyser mere information om klatreparken i forhold til åbningstid, støjmålinger skovloven VVM redegørelse samt beslutningsgrundlaget i forhold til naboer/ubebyggede grunde.

Peger på anden placering med mindre gener for naboer.

 
 

Etableringen af en klatrepark vil bl.a. medvirke til at understøtte kultur- og fritidspolitikkens mål om at skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i byrum og naturområder samt mål om at skabe rum til eksperimenterende ungdomskultur. Endelig kan klatreparken understøtte turisme- og erhvervspolitikkens mål om at øge turismen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Forslag om etablering af klatreparken har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

Den 12. januar 2013 blev der afholdt borgermøde om klatreparken.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der ansøges om et etableringstilskud på 200.000 kr. til Foreningen Sidesporet til etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Holbæk Naturskole.

 

Ifald ansøgning godkendes foreslås denne finansieret med henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver samt 100.000 kr. fra puljen netværkskontrakter.

 

For at erhverve retten til at anvende en del af det kommunale skovareal til klatrebane skal Foreningen Sidesporet betale en årlig leje til Holbæk Kommune på 20.000 kr. i en 10 årig periode. Der udarbejdes en specifik benyttelsesaftale ifald byrådet godkender aftalen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2013
 
1.at: tiltrådt idet parkeringsforhold og toiletforhold evalueres efter det første års drift. Evt. toiletproblemer finansieres af Sidesporet.
 
2.at: Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013
 
Indstilles tiltrådt.
 


2980979e1.doc
2980973e7.doc
2980978e2.pdf
2980977e3.pdf
2980976e4.pdf
2980974e6.pdf
2980972e8.pdf
2980968e11.pdf
2980967e12.pdf
2980966e13.pdf
2980964e14.pdf
2924954e16.pdf
2924951e17.pdf
2924942e18.pdf
2980975e5.jpg
2924937e15.jpg
2980970e9.docx
2980969e10.docx

Bilag

Høringssvar Finn og marianne Hansen.doc
Høringssvar Spejdernes Samråd.doc
Høringssvar ejendommen Ladegårdsalleén 5B.pdf
Høringssvar Bodil Hjort og Johnny Bach Jensen.pdf
Høringssvar Biger og Marianne Christensen.pdf
Høringssvar Torben Nørskov Pedersen.pdf
Høringssvar Sara Knabe Sørenden.pdf
Høringssvar Lis og Niels Olsen.pdf
Høringssvar Kim Kjølsen Jensent.pdf
Høringssvar Holbæk LMK.pdf
Høringssvar Henrik Nielsen.pdf
Prøvebane 2.pdf
Prøvebane 1 (2).pdf
Generel Information HKP - ny version.pdf
Kort over P-pladser ved Ladegårds Allen bilag høringssvar fra Holbæk LMK.jpg
Kortoversigt Klatrepark
Høringssvar Sanne og Bent Møller.docx
Høringssvar Pia Krone Larsen.docx