UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-04-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-04-2013 18:00:00


PUNKTER

35. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. april 2013
36. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 8. april 2013
37. Evaluering Projekt Korczak
38. "how far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk
39. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - retningslinjer
40. Ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
41. Kulturformidler
42. Ansøgning om støtte til aktiviteter på asylcenter
43. Udmøntning af talentstøtte efter ansøgningsfrist 1. februar 2013
44. Udarbejdelse af evalueringsværktøj for oplevelsesøkonomi i Holbæk
45. Henvendelse fra Gigtforeningen vedrørende varmtvandsbassin
46. Udvalget for Kultur og Fritid - økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar
47. Borgerrådgiverens årsberetning 201235. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 
36. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 8. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om Træskibstræf – Mikkel Thorning deltager

 
 1. Orientering om planlagte kurser til foreninger i 2013 (Steen udarbejder notat som medbringes på mødet)

 
 1. Opfølgning på dialogmøde om forsamlingshuse, herunder henvendelse vedr. Tuse Forsamligshus (Steen udarbejder notat som medbringes på mødet)

 
 1. Igangsættelse af arbejde med strategipapir på tværs af kommuner i Midt- og Vestsjælland

 
 1. Overordnet opsamling på dialogrunden

 
 1. Svømmehallen – drøftelse af kønsopdelt svømmetid

 
 1. Museum Vestsjælland

 
 1. Billetautomat – Holbæk Svømmehal

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.
 


3035721e1.doc

Bilag

Ansøgning om tilskud til idrætsaktiviteter i Tuse Forsamlingshus


37. Evaluering Projekt Korczak

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager erfaringerne fra samarbejdet med Teatret Fair Play og ”Projekt Korczak” til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At vurdere tilbagemeldinger, erfaringer og resultater fra projektet og diskutere udviklingsmuligheder, og at vurdere projektet som kulturpolitisk tiltag på skoleområdet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Samarbejdet mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune, Kultur og Fritid omkring ”Projekt KORCZAK” resulterede i opførelse af skoleforestillinger med forestillingen ”CHLODNAGADEN NR. 33” for alle 5. – 6. klasser i samtlige kommunale folkeskoler i Holbæk. I samme forbindelse var tre af skolerne værter for aftenforestillinger, hvor forældre, bedsteforældre og børn kunne opleve forestillingen sammen. Opførslerne fandt sted i ugerne 37, 38, 39 2012 – I alt 13 opførelser, som Udvalget for Kultur og Fritid har foræret skolerne.

 

Ved at støtte Projekt Korczak har Holbæk Kommune bidraget til at udvikle lokale teater- og formidlingstilbud på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med kommunens kulturinstitutioner og skoleområdet. Med projektsamarbejdet fik elever, undervisere og forældre ude i lokalområderne mulighed for en unik teateroplevelse og et tilknyttet workshop- og formidlingsprogram med mange forskellige læringsperspektiver – et tilbud, som de normalt ikke ville have haft mulighed for at benytte.

 

Der blev ved udgangen af 2012 sendt evalueringsskemaer rundt til skoleledere og teater-kontaktlærer på alle involverede skoler. Skemaerne er sendt ud i to omgange, og der kom syv tilbagemeldinger fra:

 1. Elverdamsskolen afd. Stestrup

 2. Isefjordskolen

 3. Tornvedskolen, afdeling Kildebjerg

 4. Katrinedalskolens afdeling i Kundby

Erfaringerne med udsendelse af opfølgende evalueringsskemaer har vist, at det er meget vanskeligt at få noget konkret, brugbart ud af de skriftlige evalueringer. Mange har ikke meldt tilbage. De der har, har ikke udfyldt fyldestgørende og har ikke anført, hvem der har udfyldt skemaet – fx kontaktlærer, skoleleder, en der ikke selv var til stede, en der har spurgt eleverne. Til et andet lignende projekt, ville det være hensigtsmæssigt at tænke evaluering ind fra starten af projektet og indsamle data i direkte forlængelse af tilbud, fremfor et senere efterspil. Samtidig ville det med stor fordel kunne arrangeres et møde med de involverede lærere/skoler til en samlet orientering, planlægning en måneds tid før afviklingen.

 

Erfaringerne fra ”Projekt Korczak” fremlægges og drøftes ved mundtligt oplæg fra Teatret Fair Play:

GENERELT OM EVALUERINGEN

 

Tilbagemeldingerne (både mundtlige og skriftlige) fra projektet viser helt overordnet, at såvel forestillinger som hele forløbet med bl.a. workshops blev meget positivt modtaget både blandt elever, undervisere og forældre.

 

Forældre-børn forestillingerne om aftenen modtog især meget positiv og direkte respons:

 

To forældre-citater:

1: ”Jeg var i går aftes en tur i teatret i Jernløsehallen - min datter skal i dag se Chlodnagaden nr. 33 sammen med sin klasse, så jeg tænkte, at jeg også "burde se stykket". Lad mig med det samme afsløre for jer, at jeg ikke kan huske at være blevet ramt/rørt i samme grad af noget andet stykke kultur, så det var en meget klog beslutning for mig, at "burde se stykket" :-) Som barn var jeg med min klasse på besøg i koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkoslovakiet (som det hed dengang), og I ramte den samme forstemmende tone i mig med jeres stykke. Tusind tak for en meget gribende og spændende - og velspillet - oplevelse. Eneste minus jeg lige kan komme i tanke om er, at min matroskrave næsten var for stram til at runde mit store hoved inkl. briller, men det gik endda.”

 

2: ”Man skal huske at rose, når man møder noget godt. Så hermed en stor buket roser til Holbæk Kommune for at invitere os forældre til at ”kigge over skuldrene” på vores børn, da de skulle se teaterforestillingen Chlodnagaden 33. Vi var ikke overvældende mange forældre, der havde valgt at tage imod invitationen den 25. september; vel omkring 40 i alt. Men jeg er sikker på, at alle – i hvert fald alle dem, jeg talte med efterfølgende – fik en stor oplevelse. Det er en gribende, autentisk historie fra om en børnelæge, der går i døden for ”sine” børn i den jødiske ghetto i Warszawa under 2. verdenskrig. Og tillige et rigtigt godt teaterstykke (så også store roser til skuespillere og instruktør!). Men det var jo ikke for at underholde os, at kommunen købte en ekstra forestilling til os forældre – det var for at give os en mulighed for at tale med børnene om deres oplevelse af stykket. Jeg kan kun ærgre mig på vegne af de forældre, som ikke så med. For det er en voldsom historie – og en rigtig fin mulighed for at snakke med sine unger om nogle af livets lidt tungere sider. Jeg ville i hvert fald ikke have været det foruden – og jeg er også ret sikker på, at mine børn er glade for, at jeg har den samme forestilling som dem. Rigtigt godt kommunalt initiativ i en tid, hvor alting ellers går op i at spare og skære ned. Jeg håber, at vi får lejlighed til mere af samme slags – og at flere forældre vælger at benytte sig af lejligheden.”

 

Trods de positive tilbagemeldinger, kunne der med stor fordel være gjort en ekstra indsats på skolerne for at gøre opmærksom på og sikre en større deltagelse i bl.a. aftenarrangementerne, da fremmødet var i den lave ende.

 

Teatret Fair Play har overordnet haft en rigtig fin oplevelse med at arbejde så tæt sammen med alle skoler om et enkelt projekt. Samarbejdet med Undløse Skolehjem og børnene derfra, har været enormt positivt på alle måder.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Ledelsen på Teatret Fair Play er orienteret om erfaringerne vedrørende Projekt Korczak. Udvalget taget orienteringen til efterretning.
 


3033928e2.doc
3033918e3.docx
3034424e7.docx
3033913e4.doc
3033900e5.doc
3033892e6.doc

Bilag

Skema 5
Skema 4
Projektbeskrivelse
Evalueringsskema 2
Skema 2
Skema 1


38. "how far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at der gives et tilskud på 100.000 kr. fra Arrangementspuljen til realisering af kunstprojektet ”How far away is the Horizon”. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 900.000 kr.

 2. indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at facaden på ejendommen Kanalstræde 2, 4300 anvendes til et blivende kunstværk som en del af projektet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at realisere det kunstneriske projekt “how far away is the horizon?” i Holbæk By i efteråret 2013.

 

Projektet vil præsentere alle borgere for kunsten i et levende bymiljø. Projektet er også for løberen for flere store kulturelle begivenheder i Holbæk, bl.a. Images of the World i 2015.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

”how far away is the horizon” er et ambitiøst kunstnerisk projekt, der skal invitere holbækkere og gæster udefra på en kunstnerisk byvandring, hvor horisonter, holdninger og historier fra forskellige brændpunkter i verden bringes helt ind i Holbæks bylandskab - tæt på livet og dagligdagen i byen.

 

Projektet omfatter udvalgte steder, der egner sig særlig godt til at præsentere den internationale kunst i byrummet. Professionelle kunstnere fra Danmark, Egypten, Grækenland, Kina, USA, Afrika og Irak er inviteret til at komme og lave et midlertidigt kunstværk til en aktuel placering - enten et vægmaleri eller et stort fotografi.

 

De midlertidige værker udføres og præsenteres i efteråret 2013 på eksisterende og opstillede vægge, billboards og facader i Holbæk By, jf. vedlagte projektbeskrivelse.

 

Kultur og Fritid arbejder på, at et af værkerne skal være et blivende værk af den danske billedkunstner Mie Olise. Dette værk er planlagt til at være på facaden af Kanalstræde 2 og vil fungere som et markant kulturelt vartegn for Holbæk by med en levetid på mindst 5-10 år.

 

Kultur og Fritid er i dialog med PensionDanmark, som ejer bygningen på Kanalstræde 2. PensionDanmark er positive overfor anvendelsen af facaden til et blivende værk. Derudover er Kultur og Fritid i konstruktiv dialog med forskellige private facadeejere om brug af facader i Holbæk By.

 

Holbæk Kommune ønsker at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for alle borgerne. I kommunens kultur- og fritidspolitik er det vedtaget som mål, at borgere, børn og unge gennem læring om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer skal tilvejebringes et godt grundlag for at udvikle deres identitet og personlighed. ”how far away is the horizon” har stort fokus på formidling, derfor vil både børn, unge og alm. borgere blive inviteret til at følge processen, opleve værkerne og tale med kunstnerne.

 

Kurator på projektet er Solvej Helweg Ovesen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

En gruppe bestående lokale erhvervsfolk, repræsenteret ved Jørgen Fokdal, Willy Lisby, Jess Jehl, Birgitte Fink og Mogens Christiansen, er gået sammen for at skaffe 200-400.000 kr. blandt Holbæks erhvervsliv til realisering af projektet samt det blivende værk af Mie Olise. De umiddelbare tilbagemeldinger fra erhvervslivet har været positive, og der er stor opbakning til projektets realisering.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet har et budget på 1.470.050 kr. inklusiv realiseringen af et blivende værk på Kanalstræde 2. Såfremt den estimerede finansiering ikke opnås, vil det være muligt at realisere projektet med en kunstner mindre samt reducere omkostninger til PR og teknisk bistand, således at projektet kan realiseres med et budget på ca. 1.000.000 kr.

 

Detaljeret budget er vedlagt.

 

Finansieringen sker dels via fonde, offentligt tilskud samt via væsentlig lokal opbakning fra erhvervsdrivende og private personer.

 

Pr. 1. april 2013 er finansieringen af projektet således:

 

Bidragsydere

Beløb

Status

CKU – kunstpuljen

139.000

Tilsagn givet

Images Festivalen

68.900

Tilsagn givet

SNYK

17.600

Tilsagn givet

Lokalt erhvervsliv

200-400.000

p.t. tilsagn på 177.500 kr.

Holbæk Kommune

100.000

Afventer

Nordea fonden

327.550

Ansøgt (afklaring efter 9/4)

Statens Kunstråd

317.000

Tilsagn på 150.000 kr.

Region Sjælland

100.000

Ansøgt (afklaring ultimo maj)

Total

1.470.050

Tilsagn om 553.000 kr.

 

Ud over de nævnte fonde, vil der også blive søgt midler hos DIVA samt Skoletjenesten.

 

Det forventes, at et blivende værk på Kanalstræde 2 ikke vil kræve vedligeholdelse de første fem år efter etablering. Herefter vil det formentlig være nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt det blivende værk skal restaureres (opmales). Det anslås, at udgiften hertil vil være i størrelsesordenen 150.000 kr. Denne restaureringsproces skal formentlig gentages ca. hvert femte år i værkets levetid, fordi det blivende værk bliver slidt af vejr, vind og den nære placering til fjorden.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Ad 1/ Godkendt
 
Ad 2/ Indstilles med anbefaling.
 


3032234e8.pdf
3032256e9.pdf

Bilag

Budget Horizon, marts 2013.pdf
Projektbeskrivelse


39. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje - retningslinjer

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalgets udspecificerede retningslinjer for udviklingspuljen godkendes.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid godkender de udspecificerede retningslinjer for Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til revidering af folkeoplysningsloven har kommunerne pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles beløb både til folkeoplysende foreninger og til ikke-organiserede grupper.

 

Det er forudsat, at midlerne til puljen findes inden for kommunalbestyrelsens i forvejen afsatte beløbsramme til folkeoplysning.

 

I Folkeoplysningspolitikken – godkendt af byrådet den 13. marts 2012 – står, at der afsættes en udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget med det formål at støtte aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder indenfor den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed, og som ikke får tilskud efter andre regler i loven.

 

I udviklingspuljen afsættes der 1 % årligt af den samlede ramme indenfor folkeoplysningsområdet til en udviklingspulje. Udmøntningen af udviklingspuljen sker med indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Med henvisning til Kultur- og fritidspolitikken, pkt. 1 – Fremtidens udfordringer – Selvorganiserede fritidsaktiviteter og Udviklingsområder – mål A, kan den afsatte udviklingspulje ansøges.

 

Udviklingspuljen vil prioritere tre indsatsområder:

Folkeoplysningsudvalget har selv ønsket at disse punkter blev udspecificeret, hvorfor sagen nu sendes til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i 2013 afsat 122.879 kr. til Udviklingspuljen,

Der var i 2012 afsat 40.000 kr. fra hovedområde 1, som forventes overført til 2013.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 


2992291e10.pdf

Bilag

Udviklingspuljen


40. Ændringer af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalgets ændringer i Folkeoplysningsudvalgets vedtægter godkendes.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Folkeoplysningsudvalget har i sine møder den 29. august 2012, 2. oktober 2012 og 19. februar 2013 drøftet sine vedtægter.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i sit møde den 19. februar 2013 at indstille følgende ændringer i sine vedtægter til Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse.

 

Der er ændret i:

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 
41. Kulturformidler

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender, at der disponeres 150.000 kr. fra Børnekulturens ramme i 2013 til brug for forlængelse af midlertidig ansættelse af kulturformidler i Kultur- og Fritidssekretariatet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om, hvorvidt der må overføres 150.000 kr. fra Børnekulturpuljen i 2013 til brug for forlængelse af den midlertidige ansættelse af kulturformidler i Kultur- og Fritidssekretariatet i perioden 01.07.13-31.12.13.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har, med vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken som et af fire fokusområder, sat fokus på ”kulturmuligheder for og med alle”. I politikken fremhæves det, at ”alle borgere i Holbæk Kommune skal have mulighed for at deltage i og skabe alsidige kultur- og fritidstilbud. Det gælder både i forhold til udbuddet af tilbud, og måden hvorpå tilbud organiseres og integreres i hverdagen”.

 

Fokusområdet følges på en række mål, bl.a. at:

Under fokusområdet ”Livsfaser og kultur- og fritidslivet” står der samtidig anført, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

 

I bestræbelserne på at igangsætte initiativer der i praksis virkeliggøre målene i konkrete indsatser har Kultur og Fritid midlertidigt ansat en kulturformidler i en tidsbegrænset stilling som udløber med udgangen af juni 2013. Stillingen har indtil nu været finansieret via en løntilskudsstilling og siden via midlertidige restmidler fra delfinansiering af en foreningskonsulentstilling.

 

Kulturformidleren har indtil nu medvirket til:

Alle tre projekter er eksempler på projektet, hvor høj faglighed kombineres med lokal tilgængelighed, hvorved der sker en formidling af kunst og kultur til kommunens borgere i et omfang som ikke tidligere har været praktiseret i kommunen og med særligt vægt med formidling til børn og unge.

 

Samtidige har Udvalget for Kultur og Fritid i samarbejde med Udvalget for Børn netop vedtaget en fælles handleplan som skal sætte øget fokus på dannelse og uddannelse af kommunens børn og unge i forbindelse med aktivitetstimerne i Folkeskolen. Ud over faglig styrket formidling af samarbejdet med Æglageret omkring Hotel Aurelia, er samtidig medvirket til at styrke kendskabet til Kunstforeningen idet ”nye” brugere har besøgt Æglageret i forhold til tidligere udstillinger – herunder mange børn og unge.

 

Med baggrund i ovenstående anmodes der om tilladelse til at overføre 150.000 kr. fra Børnekulturpuljen til brug for midlertidig forlængelse af kulturformidlerne fra 01.07.13-31.12.13. Det skal samtidig bemærkes at Kultur og Fritidssekretariatet tidligere har modtaget 165.000 kr. fra eksterne fonde til brug for realisering af en kunstudstilling og at 70.000 kr. af disse midler samtidig tænkes anvendt til delvis dækning af kulturformidlerens løn i 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i 2013 afsat 572.000 kr. i Børnekulturpuljen. Der er forud for dagens møde 360.000 kr. tilbage i puljen.

 

Ifald indstillingen imødekommes vil der være 210.000 kr. tilbage forud for overførsler mellem budgetår 2012 og 2013.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 
42. Ansøgning om støtte til aktiviteter på asylcenter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid drøfter hvorvidt projektet ”Smiley Days” støttes med 28.000 kr. fra Frivilligheds-og Sundhedspuljen

 2. Udvalget for Kultur og Fritid drøfter hvorvidt en eventuel bevilling skal gøres betinget af, at lokale foreninger inddrages i projektet

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der tages stilling til hvorvidt projektet ” Smiley Days ” skal støttes.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Smiley:Days, der er lokaliseret i København, søger støtte til aktiviteter for børn og unge på Røde Kors Asylcentret i Vipperød.

 

Formålet er at arrangere en tilbagevendende, positiv begivenhed. Gennem musik, bevægelse og kreativitet vil Smiley:Days skabe glade dage, hvor børnene og de unge – for en stund – kan glemme deres svære situation.

 

Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre. Festivallen har været afholdt siden 2008. Kulturfestivalen tænkes i år at involvere børn og unge fra Center Sandholm, Auderød, Avnstrup og Vipperød (herunder snart lukkede Gribskov, Sjælsmark og Jægerspris).

 

Asylcentret i Vipperød overgår fra 1. maj til center for uledsagede børn, og festivallen skal afholdes medio maj 2013.

 

Smiley:Days er tidligere støttet af Gribskov Kommune, hvor festivallen tidligere blev afholdt på det tidspunkt, hvor et af asylcentrene var placeret her.

 

Kultur og Fritid kan konstatere, at det primære fokus er at skabe aktivitet for beboerne i centrene. Imidlertid er der ingen koordination til beboere og/eller foreninger i nærområdet hvilket eller kan medvirke til at skabe relationer for borgerne uanset om de skal opholde sig i længere eller kortere tid i Vipperød. Det kan derfor overvejes, om der med fordel kan stilles krav om tilknytning til lokale foreninger. Dette er dog ikke en del af foreningens oprindelige ansøgningsgrundlag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der søges støtte til aktiviteter på Asylcentret i Vipperød samt til en andel af fællesudgifterne for aktiviteterne på alle centrene.

 

De samlede udgifter udgør 112.000 kr., heraf 15.500 kr. til aktiviteter i Vipperød

 

Ud over private fonde og puljer er der også ansøgt om støtte i Lejre og Halsnæs Kommune. Kultur- og Fritidssekretariatet forsøger at fremskaffe oplysninger om disse to kommuners svar på ansøgningen. Disse svar er endnu ikke modtaget.

 

I fald Udvalget for Kultur og Fritid imødekommer indstillingen støttes med 28.000 kr. fra Sundheds- og frivillighedspuljen. Forud for en eventuel bevilling er der 164.000 kr. i Sundheds- og frivillighedspuljen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Et flertal bestående af V og B ønsker ikke at bevillige det ansøgte beløb (28.000 kr.) til projektet. Et mindretal bestående af A ønsker at bevillige det ansøgte beløb.
 


3033943e11.pdf

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte til Smiley:Days


43. Udmøntning af talentstøtte efter ansøgningsfrist 1. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstillinger af støtte fra den individuelle pulje til talentudvikling.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstilling af støtte fra den individuelle pulje til talentudvikling.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som en del af Holbæk Kommunes strategi for talentudvikling har Udvalget for Kultur og Fritid

 1. nedsat et talentråd på møde den 27.02.2012.

 2. oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling.

Ad 1 – Talentråd:

Talentrådet har til formål at understøtte rammevilkårene for talentudvikling i Holbæk Kommune. I forbindelse med oprettelsen af talentrådet blev rådets kompetencer fastlagt til at omfatte følgende:

Talentrådet er i første omgang nedsat som et forsøg, som gennemføres i perioden 2012 – 2014.

 

Ad 2- Talentpulje:

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat 400.000 kr. årligt til arbejdet med talentudvikling, De 100.000 kr. kan anvendes til workshop, mentor-kurser mv. De 300.000 kr. reserveres til en talentpulje, som har til formål at understøtte individuelle unge talenters mulighed for at udvikle eget talent under hensyntagen til uddannelse og social udvikling. Af principperne for støtte fremgår det samtidig, at det er vigtigt, at talentudviklingen ses som delperspektiv i den unges udvikling til ”det hele menneske.”

 

Der gives tilskud til primært børn/unge op til 22 år, som er dedikeret til deres talent og som gerne vil give noget tilbage og inspirere andre unge, virke i ”vækstlaget” og på anden måde bidrage som ambassadør for Holbæk Kommune.

 

For at komme i betragtning til Talentpuljen skal der foreligge en indstilling fra det fagmiljø, hvor man udfolder sit talent. Det vil sige fra sin træner, lærer, eller skole/uddannelsesmiljø.

Talentrådet har opstillet en række foreningskriterier, som det vil lægge vægt på i forbindelse med indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid.:

 

For at kunne komme i betragtning til Talentpuljen skal man:

 1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.

 2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.

 3. Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere

 4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.

 5. Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)

 6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.

 7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

Eksempler på støttemuligheder:

Tildeling af midler:

Ansøgningsfrist til talentpuljen er offentligt udmeldt og udløb 1. februar 2013. Ansøgninger er fremsendt til Kultur- og fritidssekretariatet, som efterfølgende har indsamlet og fremsendt disse til Talentrådet. Talentrådet har efterfølgende på møde den 27. februar 2013 drøftet, prioriteret og indstillet hvem og i hvilket omfang de enkelte talenter bør støttet.

 

Det er med baggrund i denne faglige indstilling at Udvalget for Kultur og Fritid skal godkende tildeling af støtte fra talentpuljen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling.

 

Budgettet der er afsat med 300.000 kr. årligt i 2012, 2013 og 2104 er disponeret på følgende måde:

Samlet er der bevilget og indstillet for 682.425 kr., restbudget er på 217.575 kr.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 


3034758e12.pdf

Bilag

Ansøgninger til Talentpuljen 01-02-2013 beslutningsskema - uden navne


44. Udarbejdelse af evalueringsværktøj for oplevelsesøkonomi i Holbæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandler i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid frigiver 50.000 kr. fra eventpuljen til brug for tilkøb af et evalueringsværktøj for oplevelsesøkonomi i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få frigivet 50.000 kr. fra eventpuljen til brug for udarbejdelse af evalueringsværktøj i relation til styrkelsen af oplevelsesøkonomien i Holbæk Kommune

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune gør i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum en stor indsats for at skabe en by og en kommune med en interessant oplevelsesprofil. Udfordringen for Holbæk er, at vide hvordan byens og kommunens oplevelser bliver opfattet af borgere og besøgende samt hvilke økonomiske effekter, der er af oplevelserne. Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum ønsker derfor i samarbejde at få udarbejdet et evalueringsredskab, der skal:

Med baggrund i ovenstående har Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum taget kontakt til Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) men henblik på at drøfte mulighederne for i samarbejde at udvikle et konkret evalueringsværktøj. Evalueringsværktøjet ønskes udviklet i foråret 2013 med henblik på afprøvning af prototype i forbindelse med træskibstræffet.

 

Når samarbedet er ved vejs ende vil Holbæk Kommune have en redskabskasse, der gør det muligt at gennemføre oplevelsesøkonomiske evalueringer af fremtidige større events i Holbæk.

 

Dette gælder:

Oplevelsesprofil og tilfredshed

Økonomisk betydning af Holbæks større oplevelser

Udvikling sammen med byens oplevelsesaktører

Evalueringsværktøjet skal medvirke til at styrke videns grundlaget omkring planlægning af fremtidige events og skal derfor samtidig se som et input til målsætningen om løbende at professionalisere arbejdet omkring kulturevents i Holbæk. En vigtig del af dette samarbejde er den løbende koordination og udvikling mellem Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum, hvor såvel kendskab og samarbejde med kulturaktører og erhvervsliv er afgørende forudsætninger.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Samarbejdet omkring udvikling af evalueringsværktøj med Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) koster 99.850 kr. og finansieres ligeligt mellem Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) og Holbæk Erhvervsforum.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Godkendt
 
45. Henvendelse fra Gigtforeningen vedrørende varmtvandsbassin

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne og Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. drøfter henvendelse fra Gigtforeningen

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Gigtforeningen ønsker, at Holbæk Kommune vil tage del i bevarelsen af regionens varmtvandsbassin på Holbæk Sygehus.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Gigtforeningen udtrykker, i henvendelse til medlemmerne af Udvalget for Voksne, bekymring for konsekvenserne af en eventuel lukning af varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

 

Regionens sygehuse anvender kun selv i meget begrænset omfang varmtvandsbassinerne, og drøfter for nuværende nedlæggelse af bassinerne. Regionens ledelsessekretariat udtaler i den forbindelse, at regionens forretningsudvalg på grund af politisk uenighed har udsat beslutningen til næste møde den 22. april. Indstillingen i regionen er, at varmtvandsbassinerne skal lukkes, da sygehusene ikke benytter dem og der ikke er tilstrækkelig evidens for anvendelse af varmtvandsbassintræning som behandling. Regionen anerkender patienternes "velværegevinst" ved varmtvandsbassin.

 

I regionens beslutningsgrundlag indgår det desuden, at en fortsættelse af varmtvandsbassinerne vil betyde, at kommunerne fremover vil skulle betale på markedsvilkår. For Holbæk Kommune vil det alene til genoptræningens anvendelse betyde en stigning fra 20.000 kr. om året, for et relativt begrænset antal borgere, til mere end 0,5 mio. kr. for anvendelsen til at benytte bassinet.

 

KKR har i august 2012 på vegne af kommunerne tilkendegivet, at kommunerne er enige i betragtningen om manglende evidens jf. vedlagte bilagsnotat udarbejdet i samarbejde mellem KKR og Region Sjælland.

 

Aftenskolerne AOF og LOF anvender varmtvandsbassinet til op til 240 kursister pr. uge. Kursisterne deltager fem personer ad gangen i 45 min, og er derfor bassinets største bruger.

 

Udgiften for leje af bassinet har i 2012 for aftenskolerne været 231.000 kr.

 

Holbæk Handicap Idrætsforening benytter ikke varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus i 2013, da de ikke kunne skaffe deltagere til et hold. Ved tidligere benyttelse af varmtvandsbassinet var deltagerbetalingen indregnet i foreningens kontingent.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Det er udvalgets opfattelse, at det er vigtigt at bevare et tilbud om varmtvandsbassin, som kan anvendes af de foreninger som pt. anvender varmtvandsbassinet på Holbæk Sygehus.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Henvendelsen drøftet.
 


3033199e13.docx
3033196e14.docx

Bilag

Gigtforeningen - Henvendelse
Gigtforeningen - Henvendelse


46. Udvalget for Kultur og Fritid - økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Kultur og Fritids område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Økonomi og aktivitetsopfølgningen for februar viser kun små afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I alt ventes en forbedring af resultatet på 2 mio. kr.

 

De største ændringer ses på børnespecialområdet, hvor den store omlægning der er sat i gang virker, og endda bedre end forventet. Der flyttes godt 5 mio. kr. fra anbringelser til forebyggende initiativer, og initiativerne, der skal fremme inklusion, er på forkant i forhold til forventningen. Alt i alt forventes et mindre forbrug på børnespecialområdet på 3,3 mio. kr.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at holde.

 

Samlet overblik for politikområde 15.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. feb

Forv. afvigelse pr. feb

 

A

B

C

D=C-B

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

108,3

108,7

108,7

0,0

Udvalget for Kultur og fritid

108,3

108,7

108,7

0,0

 

Forskellen imellem det oprindelige og korrigerede budget på 0,4 mio.kr. er på baggrund af registreringerne fra budgetrevision 1.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Til efterretning.
 


3033598e15.doc

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar


47. Borgerrådgiverens årsberetning 2012

Sagsprocedure

 

Behandles i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Borgerrådgiver Lars Roost Dinesen indstiller, at:

 1. byrådet tager Borgerrådgivningens beretning 2012 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har behandlet 1.440 1. gangs henvendelser i 2012 mod 1.260 sidste år, hvilket er en stigning på ca. 14 %.

 

Hvis man ser samlet på 1. gangs henvendelserne vedr. Arbejdsmarkedscentrets afdelinger ses en stigning på over 28 % i 2012. Stigningen gælder især henvendelser vedr. Ydelsescentret, som i årets løb blev lukket for personlige henvendelser. Denne lukning gav øget behov for rådgivning samt hjælp til udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaer i Borgerrådgivningen.

 

Der ses tillige stigning i henvendelser omkring sygedagpenge og afklaringsforløb i Jobcentret.

Henvendelser vedr. Borgerservice er faldet markant, hvorimod Socialcentrets område, især på handicapområdet, har været stigende.

Familiecentret haft også haft en markant stigning.

På skoleområdet er der modtaget19 henvendelser mod fem året før.

Der ses fald i henvendelserne omkring Teknik og Miljø samt Ældreområdet.

Der har været mange henvendelser om selve Borgerrådgivningens funktion, netværk m.m.

En hel del henvendelser drejer sig om forhold uden for Holbæk kommunes myndighedsområde, hvor der henvises til andre instanser. Tillige har Retten og Politiets flytning givet en del forespørgsler.

I 2012 er oprettet i alt 112 sager. 98 var klagesager og 14 formidlingssager. Derudover er der lavet 398 notatsager, som viser en lille stigning i forhold til året før.

 

Sager som er afsluttet:

Der er i 2012 lukket 95 sager, mod 73 i 2011.

8 % af sagerne endte med at bevilling blev givet til borger. Borger fik medhold i andre 39 % (2011: 32 %). Dialogen blev genoprettet i 17 % (2011:19 %). Hvorimod i ca. 34 % fik borger ikke medhold (2011: 27 %).

 

Mødevirksomhed 2012:

I årets løb er afholdt 828 (2011:940) møder i Borgerrådgivningen med borgere. Der er afholdt 395 aftalte møder mod 306 i 2011. Udover de aftalte møder har der været 433 personligt fremmødte uden aftale mod 586 sidste år. 10 borgere har ønsket hjemmebesøg (2011:17) og 25 gange (2011:31) har borgerrådgiveren deltaget som bisidder. Ud over dette er der afholdt 24 møder i organisationen og netværk på området, mod 26 sidste år.

Tolk har deltaget 28 gange mod 27 i 2011. Borgerrådgivningen har købt en telefontolkning samt en tolkning gennemført på møde i Borgerrådgivningen, 26 gange har borger selv medbragt tolk/ven.

 

Kritiske områder og iagttagelser gennem året:

Post har været 9 dage undervejs

Breve overgået fra alm. brev til fremsendelse via e-post

Ikke konsekvent brug af e-post

Samme breve sendt flere gange

Post forsvundet i journalsystem og dukket op igen, meget længe efter

Lang sagsbehandlingstid på sager, der er hjemsendt fra Statsforvaltningen

Borgere savner kvittering/tilbagemelding efter henvendelse til kommunen

Uheldig telefonstart i Ydelseskontoret, efter at der ikke længere var mulighed for personlige henvendelser – ”Dette nummer eksisterer ikke”

Periodiske lange ventetider på at komme i telefonisk kontakt med Holbæk Kommune

Stor irritation over den automatiske telefonoplysningsfunktion ved opkald til 72363636

Problemer med de digitale selvbetjeningsløsninger indimellem.

 

Borgerrådgivningen og effektivitetsforbedringer:

I årets løb er der til chefgruppen, direktion og byråd sendt tre inspirationsskrifter omkring borgerbetjening m.v. Alle skrifter kan ses på kommunens hjemmeside under Borgerrådgivningen.

Tillige er udsendt folder om Borgerrådgivningen 2012.

Til refleksion:

Yderligere uddybning og statistik kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

 

Høring

 

Borgerrådgiverens årsrapport har været til høring i Strategisk Forum.

De afgivne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Alle afdelinger har svaret på høringsrunden.

 

Hvis der ikke er vedlagt et høringssvar fra en afdeling, er der fordi den pågældende afdeling ikke har haft kommentarer til rapporten.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013
 
Til efterretning
 


3005147e16.docx
3032939e17.doc
3034412e18.docx
3036026e19.docx
3036235e20.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2012
Bemærkninger fra socialområdet
Bemærkninger fra Familiecentret
Bemærkninger fra Arbejdsmarkedscentret
Bemærkninger fra Borgerservice