UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

16-08-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-08-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om beskæftigelsesplan
3. Demografisk opdeling af førtidspensionsfordelinger
4. Orientering
5. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. maj 2016
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2016:
Tirsdag den 13. september
Tirsdag den 1. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 16-08-2016
 1. Dagsorden godkendt
 
 1. Referat godkendt
2. Orientering om beskæftigelsesplan

Orientering om beskæftigelsesplan

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 1. tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Det tidligere Udvalg for Arbejdsmarkeder besluttede beskæftigelsesplanen for 2016 på deres møde den 27. januar 2016.
 
Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen for Holbæk Kommune.
 
Planen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de politiske udfordringer og tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.
 
Beskæftigelsesplanen har 4 målgrupper:
 
Chef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen vil på mødet orientere om indsatsen på beskæftigelsesområdet og skitsere, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Beslutning i Handicaprådet den 16-08-2016
Karen Thestrup Clausen og Morten Løvschall deltog fra kl. 17.15.
 
Chef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen orienterede om indsatsen på beskæftigelsesområdet.
 
Orienteringen afstedkom en række spørgsmål og kommentarer fra Handicaprådet, som Gorm løbende besvarede eller gav respons på.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for ønsket om, at få beskæftigelsesplanen tilsendt.
3. Demografisk opdeling af førtidspensionsfordelinger

Demografisk opdeling af førtidspensionsfordelinger

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 1. tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
På Handicaprådsmødet den 24. maj 2016 bad Handicaprådet, om en orientering af den demografiske udvikling af tildeling af førtidspensioner.
 
Chef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjem Andersen vil på mødet orientere om udviklingen på baggrund af ankestyrelsens statistikker.

Beslutning i Handicaprådet den 16-08-2016
Chef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen orienterede om udviklingen på førtidspensionsområdet.
 
Gorm beklagede indledningsvis, at det medfølgende materiale blev udsendt meget sent.
 
Morten Løvschall fortalte, at han havde fremsendt spørgsmål til materialet, primært omkring de unge borgere fra CSU. Spørgsmålene er sendt i kopi til de øvrige medlemmer af Handicaprådet.
 
Spørgsmålene ligger udenfor området Alle Kan Bidrage, og vil blive behandlet på næste Handicaprådsmøde, hvor chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher vil deltage.
 
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.


caseno16-5300_#3877777_v1_caseno16-1297_#3873757_v1_ankestyrelsens statistik 2015.docx.docx
caseno16-5300_#3877773_v1_førtidspension 2015.pdf.pdf

Bilag

CaseNo16-1297_#3873757_v1_Ankestyrelsens statistik 2015.DOCX
Førtidspension 2015.pdf


4. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
 
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Orientering fra formanden
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 16-08-2016
 1. Morten Løvschall orienterede om:
· Den udsendte invitation om deltagelse i kursus om retssikkerhed som foregår i Odsherred.
· Budgethøring i Kuben den 1. september 2016.
· Nyt medlem af Handicaprådet Conni Pedersen deltager fra og med næste møde.
· Mogens Hansen og Morten Løvschall udarbejder høringssvar vedr. tilbud efter SEL §§ 103 og 104.
· At indstilling til Årets Handicappris kommer med som punkt til næste møde i Handicaprådet.
 
 1. Karen Schur orienterede om, at rapporten vedr. ”God Adgang” i de kommunale bygninger nu er færdig, og sættes på dagsordenen på næste Handicaprådsmøde.
 
Karen fortalte om et vellykket indvielsesarrangement på bostedet Søbæk Have i Jyderup – mandag den 15. august 2016. Der var taler, musik og dans samt spisning for 145 deltagere.
 
 1. Grete Sonberg meddelte, at hun har trukket sig som kasserer i DHF.
 
Jacob Christiansen fortalte om samarbejdet med Palle Kristensen vedr. BPA håndbogen. Arbejdet afventer godkendelse af de samlede kvalitetsstandarder. Karen Schur berigtiger dette, og fortæller at kvalitetsstandarden kommer i høring. Jacob stiller sig fortsat til rådighed som dialogpartner.
 
Karen Thestrup Clausen informerede om og opfordrer til deltagelse i Velfærdsalliancens arrangement den 15. september 2016 – Forsvar vores velfærd.
 
Mogens Hansen fortalte, at LEV har afholdt konference om ”Det sårbare barn”. Dette medførte bl.a. dannelse af netværksgrupper på dagen og mange nye medlemmer af LEV.
 
Ilse Rosenkilde Johansson gav udtryk for, at Holbæk Fjord Camping som modtog Handicapprisen sidste år, fortsat laver et virkeligt godt stykke arbejde og driver et flot tilbud.
 
Pernille Kruse fortalte, at materialet til byrådets Budget-camp kan ses på nettet fra næste uge. Der vil efterfølgende være høring i Handicaprådet.
5. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
 
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 16-08-2016
Ingen bemærkninger